Fito 1,000 lekë eXtra Bonus me kartën e kreditit Prima!

Më tepër eXtra Bonus për blerjet e kryera me kartat e kreditit BKT Prima! Duke kryer të paktën 7 transaksione ti përfiton 1,000 lekë eXtra Bonus!
 
 
  • Shuma minimale për çdo transaksion është 7,000 lekë!
  • Një kartëmbajtës Prima mund të përfitojë eXtra Bonusin nga fushata vetëm një herë!
  • Fushata është e vlefshme vetëm për veprimet e kryera me kartat e kreditit individuale në çdo POS, fizik apo online.
  • Në te njëjtën ditë në të njëjtin tregtarë është i vlefshëm vetëm një veprim.
 
Oferta e vlefshme 10.05.2023 – 10.06.2023
 
Prima, karta e kreditit e mundësive eXtra!

Fushatat e mëparshme