Pagesa

Pagesa Faturash

Për të përmbushur nevojat ditore bankare të kilentëve, BKT ofron shumë lehtësi në shërbimet e pagesave, si pagesa utiliare, gjobat e trafikut, pagesat e interneti, telefoni dhe pagesa të ndryshme shtetërore etj.

Pothuajse të gjitha pagesat mund të kryen online përmes kanaleve digjitale Dega Internet dhe BKT Smart pa qenë nevoja të paraqitesh në Degë.

Në vend që të paguani fatura çdo muaj, ju mund të autorizoni bankën ta bëjë këtë për ju, nëpërmjet pagesave automatike duke krijuar kontrata automatike me bankën.