Kasetat e Sigurisë

Qëllimi i shërbimit

Sende për t’u ruajtur në Kasetat e Sigurisë

 • Dokumenta
 • Sende të çmuara
 • Koleksione
 • Bizhuteri
 • Vepra Arti
 • Objekte me vlerë të lartë, etj

Kushtet Financiare të Shërbimit

Kasetat e sigurimit ofrohen në dimensione të ndryshme për t’u përshtatur me kërkesat tuaja. BKT ofron shërbimin e kasetave të sigurisë me komisione konkurruese në treg. Përveç pagesës së komisionit vjetor ju duhet të mbani të depozituar në Bankë një shumë garancie në varësi të masës për kasetën e zgjedhur.

Dimensionet e Kasetave të Sigurisë

Dimensionet e kasetave të sigurisë (cm) Komisioni Vjetor* (TVSH e përfshirë) Garancia**
Masa 1(A) 6.5*12.5*40 100 EUR 100 EUR
Masa 2(B) 13*12.5*40 160 EUR 160 EUR
Masa 3(C) 6.5*25*40 180 EUR 180 EUR
Masa 4(D) 13*25*40 300 EUR 300 EUR

*Komisioni Vjetor është i parapagueshëm dhe i papjestueshëm.

** Garancia do të qëndrojë e bllokuar nga Banka për sa kohë Klienti do të përdor shërbimin dhe kthehet në vlerën e plotë kur Klienti mbyll shërbimin.

Pagesa e qirasë për shërbimin e kasetave të sigurisë kryhet në avancë për afatin kohor 1(një) vjeçar. Shërbimi ofrohet me rinovim automatik dhe kjo realizohet nëse ju dispononi gjendje të mjaftueshme në llogari në datën e përfundimit të Kontratës.

Aksesimi i Kasetës

Kaseta e sigurisë mund të aksesohet në çdo kohë brenda orarit zyrtar të punës në Bankë, pa paguar komision. Kaseta aksesohet nëpërmjet 2 (dy) çelësave: çelësi UNIK i Klientit dhe çelësi UNIVERSAL i Bankës. Vetëm të dy çelësat së bashku mund të hapin kasetën e sigurisë. Ju mund të veproni me sendet tuaja në një dhomë konfidenciale, totalisht në privatësi të plotë.

Avantazhet e Shërbimit

 • Siguri
 • Cilësi
 • Besim
 • Privatësi
 • Edukimi për ruajtjen e sendeve me vlerë në Bankë
 • Mbrojta nga ngjarjet të cilat paraqesin risk