Transaksione Këmbimi

Transaksione Këmbimi

Kryeni blerje dhe shitje të monedhave vendase e të huaja në BKT me kurse tepër të favorshme këmbimi.

Merrni çmimet më konkurruese në treg për blerje/shitjet në monedhë të huaj ndaj Lekut. Për US$/LEK, EUR/LEK, GBP/LEK, CHF/LEK, CAD/LEK, AUD/LEK ose konvertime midis dy monedhave të huaja.

Ju mund t’i kryeni këmbimet valutore dhe të informoheni mbi kurset e këmbimit në çdo degë dhe kanal tonin, por ne do t’ju sugjeronim si mënyrën më të zgjuar, më të shpejt dhe 24/7 kudo ku ju ndodheni kanalet e mëposhtme:

  • Degën Internet
  • Aplikacionin BKT Smart
  • Të gjithë Smart BanKomaT-tet e BKT (edhe pa patur kartë debiti)