Llogari Studenti

Llogari studenti

Një llogari që rrugëton me ju.

Përfitoni tani shërbimet që ofrohen falas për studentët nëse je nën 25 vjeç.

Për të gjithë studentët të cilët ndjekin studimet universitare, BKT ofron mundësinë e hapjes së llogarisë së Studentit me përfitimet e mëposhtme:

 • Llogari rrjedhëse pa komision
 • Kartë debiti BanKomaT pa komision
 • Depozitime dhe tërheqje me kartë debiti në ATM BKT Smart BanKomaT
 • Blerje në POS falas me kartë debiti
 • Kredi për Student me kushte preferenciale në Lek deri 2.000.000 dhe afat deri në 84 muaj
 • Depozita me afate të ndryshme në bankën “MË TË MIRË NË SHQIPËRI”
 • Llogari kursimi pa komision
 • Kartë Krediti për student pagamarrës
 • Dega “Internet” 24x7 kryeni vetë shërbimet bankare në çdo moment pa asnjë komision
 • Mobile Banking 24x7 – BKT SMART banka në celularin tuaj pa asnjë komision
 • Njoftime në BKT Smart pa komision
 • Blerje Online me kartë debiti falas
 • Pagesa automatike të faturave tuaja pa komision
 • Urdhër pagesa periodike në çdo llogari te BKT, pa komision
 • Shërbim Contact Center 24x7
 • Pjesë e fushatave të ndryshme për përfitim bonusi pikësh nga blerjet në POS dhe online
*Gjithashtu, nëpërmjet Degës Internet, studenti mund të kryejë në çdo moment pagesat e tarifave të shkollës për Universitetet Publike me 0 lekë komision.
 
Llogaria e studentit do të marri këtë status vetëm kur studenti paraqet në degët e BKT-së:
 • Kartën e Studentit
ose
 • Një dokument që vërteton ndjekjen e studimeve (vërtetim studenti)

*Statusi i studentit përfitohet deri në moshën 25 vjeç”. Pas kësaj moshe, klienti do të trajtohet sipas kushteve standarte të bankës.

*Klienti përfiton vetëm një llogari rrjedhëse në Lekë pa komison!

Ju lutemi shkarkoni dokumentin që përmban informacion mbi tarifat.