PARATË TUAJA NUK DUHET TË FLENË ME 0 % INTERES!
Ndihuni të sigurt dhe projektoni të ardhmen tuaj me depozitat e BKT-së. Sa më gjatë të kurseni, aq më shumë përfitoni.
PAGUAJ TAKSAT E BIZNESIT ONLINE ME 0 LEKË KOMISION!
Shmang radhën në degë dhe paguaj Taksat e Biznesit Online kudo që të ndodhesh, me 0 Lekë komision!
KARTA E DEBIT BUSINESS NJË LEHTËSI DHE THJESHTËSI PËR PAGESAT TUAJA!
Me Kartën Debit Business ju mund të depozitoni/ tërhiqni para në çdo ATM ose të kryeni transaksione bankare online nëpërmjet kanaleve tona digitale.
BKT SMART
Kryej çdo transaksion bankar kudo & kurdo!
01
DEPOZITA NË VALUTË
02
Paguaj Taksat
03
Karta e Debitit
04
BKT SMART
05
Shërbimet POS
Shuma
0.0
SHUMA
PERIUDHA
Muaj
KËSTI

Kësti i përllogaritur është i përafërt duke konsideruar si normë referencë normën minimum të interesit për produktin.

KËSTI MUJOR
0
PAGESA TOTALE
0
INTERESI (%)
0
INTERESI (%)
0
PERIUDHA (Muaj)
0
SHUMA
PERIUDHA
Dite
NORMA E INTERESIT (%)
0
SHUMA TOTALE
0
!
01
auto loan offers
Prima Business Card
Prima Business Card Një mundësi më shumë për biznesin tuaj
Prima Business Card Një mundësi më shumë për biznesin tuaj
02
auto loan offers
Shërbimet POS
Shërbimet POS
Çfarë bën një terminal i POS?