Pagesa Sigurimesh

Pagesa Sigurimesh

Nëpërmjet BKT Smart mund të kryeni në çdo moment pagesat dhe rezervimin e policave të sigurimit në kohë reale, për të gjithë klientët individ. Ky është një shërbim i ofruar nga BKT, në bashkëpunim me disa Shoqëri Sigurimi.

Disa nga produktet e sigurimit që ofrohen nëpërmjet BKT Smart janë:

  • Sigurimi i detyrueshëm i mjetit (TPL)
  • Sigurimi Minikasko
  • Sigurimi i Pronës
  • Sigurimi i Shëndetit
  • Sigurimi nga Aksidentet Personale
  • Sigurimin i Shëndetit në Udhëtim

Nëse jeni regjistruar dhe jeni përdorues të BKT Smart, nga menuja Smart Sigurime mjafton të zgjidhni tipin e sigurimit që doni të paguani dhe të plotësoni të dhënat bazë të kërkuara në fushat përkatëse.