Gjobat e trafikut

Gjobat e trafikut

Nëpërmjet shërbimit 24 orë të Degës Internet apo aplikacionit BKT Smart ju mund të kryeni:

  • Kontrollin për gjobat e mjetit tuaj me anë të numrit të targës dhe shasisë,
  • Pagesën e gjobës me komision 0 Lekë dhe fshirjen e menjëhershme nga sistemi i gjobave të policisë,

Gjithashtu ju përfitoni:

  • Njoftimin pa pagesë për çdo gjobë që do të regjistrohet për mjetin tuaj (mjafton regjistrimi vetëm një here në kanalet tona alternative),
  • Zbitje 20% të vlerës së gjobës, sipas kodit rrugor të Republikës së Shqiperisë, për pagesat brenda 5 ditëve.

Pagesa online për gjobat e trafikut ofrohet edhe nga çdo degë e BKT me paraqitjen e Faturës së Gjobës ose Lejes së Qarkullimit. Në këtë rast pagesa kryhet përkundrejt komisionit sipas kushteve të punës në fuqi.

Për pagesat mbas 5 ditëve, gjoba paguhet bashkë me kamatën, e cila arrin deri në 60% sipas kodit rrugor të Republikës së Shqiperisë