20% eXtra Bonus në Megatek!

Për të gjithë kartëmbajtësit Prima të cilët kryejnë të paktën 3 transaksione me vlerë totale 10,000 Lekë ose më shumë do të përfitojnë 20% të shumës si pikë eXtra Bonus!
 
 
  • Pjesëmarrës në fushatë do të jenë vetëm kartat e kreditit BKT Prima individuale dhe gjithashtu kartat shtesë. Veprimet e kartës shtëse do t’i shtohen kartës kryesore.
  • Do të konsiderohen të vlefshme veprimet e kryera me këste dhe ato te plota në POS-et fizik të BKT.
  • Veprimet e anulluara nuk do të numërohen.
  • Brenda së njëjtës ditë do të konsiderohet i vlefshëm vetëm një transaksion.
  • Pikët eXtra Bonus do të kreditohen pas mbarimit të fushatës!
 
 
Kohëzgjatja: Deri në 31 Dhjetor 2023
 
 
Gjithashtu në Megatek ofrohet mundësia e tërheqjes nga 1,000 deri në 5,000 lekë me shërbimin “Para xhepi”! Mjafton të kryhet një veprim mbi 500 lekë në POS me kartën e debitit BanKomaT.
(Mundësia e tërheqjes së parave të xhepit nga POS ofrohet pa komision).
 
Lexo më shumë mbi shërbimin Para Xhepi: Para Xhepi | Banka Kombetare Tregtare (bkt.com.al)

Fushatat e mëparshme