2,000 lekë Cashback me kartën BanKomaT mastercard®!

Ty të pëlqen të surprizosh të dashurit e tu, ndërkohë që karta jote BanKomaT mastercard® të surprizon ty!

Përdore atë në çfarëdo POS-i fizik apo online, brenda ose jashtë vendit dhe përfito 2,000 lekë cashback.  
 
Kushtet për të përfituar nga fushata janë si më poshtë:

🔸Në fushatë është e përfshirë vetëm karta e debitit BanKomaT mastercard® individuale
🔸 Duhet të kryhen minimalisht 20 transaksione me një shumë akumulative prej të paktën 20,000 lekë
🔸 Në të njëjtën ditë në të njëjtin tregtar do të konsiderohet i vlefshëm vetëm një transaksion
🔸 Një klient mund të përfitojë vetëm një herë cashback
🔸 Përfitojnë  nga oferta vetëm 1,000 klientët e parë që plotësojnë kushtet e ofertës


   Kohëzgjatja e fushatës: 15 Nëntor 2023 – 31 Dhjetor 2023
 
   Karta BanKomaT mastercard®, karta e debitit që surprizon si ti!
 

Fushatat e mëparshme