3,000 lekë CASHBACK me BanKomaT! Vetëm duke kryer 5 transaksione, secili minimumi 6,000 lekë!

Me kartën e debitit BanKomaT shpenzimet tuaja rimbursohen! Përfito 3,000 lekë CASHBACK nëse kryen të paktën 5 veprime, secili minimumi 6,000 lekëPOS fizik të BKT-së.
 
 
  • Pjesëmarrës në fushatë do të konsiderohen vetëm kartat e debitit individuale.
  • Nje kartëmbajtës mund të përfitojë vetëm një herë nga fushata.
  • Do të konsiderohen të vlefshme vetëm veprimet e kryera në POS fizik të BKT-së. Veprimet në POS-et e tjera apo online nuk do të konsiderohen të vlefshme.
  • Në të njëjtën ditë, në të njëjtin tregtarë do të konsiderohet i vlefshëm vetëm 1 veprim.
 
 
E vlefshme deri në 30 Shtator 2023!

Fushatat e mëparshme