Aquamarine

Si të përfitoni:
Duke kryer pagesa me kartat e kreditit BKT Prima në POS-et e BKT ju përfitoni mundësine e ndarjes në këste.

Informacion shtesë:
Të gjithë Kartat e Kreditit MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic dhe Visa Gold  të lëshuara nga BKT janë të vlefshme.
Numri i kësteve zgjidhet në momentin kur bëni pagesën në POS.
Bonusi llogaritet mbi vlerën e faturës dhe automatikisht pasqyrohet në kartë.
Bonusi mund të përfitohet vetëm me pagesat e plota.

Kohëzgjatja:
Momentalisht e vlefshme.

Fushatat e mëparshme