Fito 1,000 lekë CASHBACK me kartën e debitit BanKomaT!

CASHBACK-u është i yti! Mjafton që deri më 12 Qershor 2023 të kryesh 10 veprime me kartën tënde të debitit BanKomaT!
 
  • Shuma minimale për çdo transaksion është 5,000 lekë!
  • Një kartëmbajtës mund të përfitojë nga CASHBACK-u vetëm një herë!
  • Fushata është e vlefshme vetëm për veprimet e kryera me kartat e debitit individuale në çdo POS, fizik apo online.
  • Në te njëjtën ditë në të njëjtin tregtar është i vlefshëm vetëm një veprim.
 
Bëj tëndin CASHBACK-un me BanKomaT!

Fushatat e mëparshme