Fito 2,000 lekë cashback duke paguar me kartat BanKomaT në Supermarket!

Kartat BanKomaT janë gjithmonë pranë jush për t’ju ofruar CASHBACK!

Kryeni 5 transaksione me kartat BanKomaT SUPERMARKETET e pajisur me POS-et e BKT dhe do të përfitoni 2,000 lekë cashback!
  • Shuma minimale për çdo veprim duhet të jetë 4,000 lekë.
  • Në të njëjtin tregtar, në të njëjtën ditë do të konsiderohet i vlefshëm vetëm 1 veprim!
  • Transaksionet do të numërohen në bazë karte. Kartëmbajtesit nuk mund të mbledhin si total veprimet e dy ose më shumë kartave.
  • Cashback-u mund të përfitohet vetëm 1 herë.
  • Fushata është e vlefshme vetëm për kartat e debitit BanKomat individuale.
23 Qershor 2023 – 23 Korrik 2023

Bëj tëndin cashback-un me kartën BanKomaT!

Fushatat e mëparshme