Oferta Shën Valentin

Thuaj ‘’të dua’’ me kartat BKT
 
 
Përdor kartat BanKomaT dhe Prima nga data 9-16 shkurt pranë tregtarëve tanë partnerë dhe përfito:
 
10% zbritje
 
Tissot TEG
Beauty Point QTU
Morellato
Atelier QTU
 
5% zbritje
 
GoTech
 
SportVision
Nike
Buzz
SportReality
Altinbas
Gelosia
Pandora
Estel Jewellery
Roberto Bravo
Roche Bianca
Pandora
I&A international
Zen Diamond
 
Karl Lagerfeld
Boss

Fushatat e mëparshme