Zhvillimi në Karrierë

Zhvillimi në Karrierë

Promovimet (ngritjet në përgjegjësi) vendosen në bazë të hapjes së vendeve të lira të punës në pozicionet e një niveli më të lartë, po ashtu si edhe zotësisë së demonstruar për një nivel më të lartë pune.

Hapjet e vendeve të reja të punës brenda bankës fillimisht u bëhen të njohura kandidatëve të brendshëm të mundshëm.

Teksa ngjiten shkallët në organizatë, një Program Menaxhimi për Zhvillim siguron që personi të ketë aftësitë, njohuritë dhe mundësitë të cilat nevojiten për të arritur objektivat e strategjisë së bankës.

Në BKT, ne besojmë që rruga më e shpejtë për rritje është ekspozimi drejt sfidave të reja. Një shembull i mirë i këtij 'promovimi nga brenda' është zhvillimi i eksperiencës sonë. Punonjësit e talentuar, të cilët po rriten te Shkolla BKT dhe kanë treguar një performancë të vazhdueshme, janë konkretisht manaxherë degësh dhe departamentesh.

Motoja jonë është:

Talentet e sotme të BKT do të jenë drejtuesit e së nesërmes!