VIDEO UDHËZUESE

VIDEO UDHËZUESE

Për të thjeshtësuar më shumë eksperiencën tuaj në rrjetin e ATM-ve të BKT-së ju ftojmë të ndiqni video-t udhëzuese të mëposhtme:

Si të tërhiqni shpejt në Smart BanKomaT?Si të Depozitoni para në llogarinë tuaj në Smart BanKomaT?Si të zgjidhni një shumë tjetër përmes transaksionit "Tërheqje e Shpejt" në Smart BanKomaT?Si të kryeni pagesën e kartës së kreditit në Smart BanKomaT?Si të tërhiqni para nga llogaria juaj në Smart BanKomaT?Si të ndryshoni PIN-in e Kartës suaj në Smart BanKomaT?Si të kontrolloni Balancën e llogarisë tuaj në Smart BanKomaT?Si të kontrolloni Historikun e Transaksioneve në Smart BanKomaT?Si të rimbushni numrin celular pa qenë klient i BKT-së në Smart BanKomaT?Si të shikoni kursin e këmbimit pa qenë klient i BKT-së në Smart BanKomaT?Si të depozitoni pa kartë nëpërmjet kodit unik në Smart BanKomaT?