Video Udhëzues

VIDEO UDHËZUESE

Si të regjistrohesh në BKT Smart?

 

 

PRODUKTE BANKARE

Si të hapësh një depozitë në BKT Smart?

 

Si të hapësh një llogari kursimi në BKT Smart?

 

 

PAGESA

Si të paguash taksat në BKT Smart?

 

Si të paguash Faturat Utilitare në BKT Smart?

 

Si të paguash një gjobë trafiku në BKT Smart?

 

Si të kryesh pagesën e tarifës së shkollimit të Universiteteve Publike nëpërmjet BKT Smart?

 

Si të rimbushësh numrin e celularit në BKT Smart?

 

 

KARTA KREDITIT

Si të paguash Kartën e Kreditit në BKT Smart?

 

Si të ndash me këste blerjet me kartat e kreditit BKT Prima?

 

 

KËMBIME VALUTORE

Si të kryesh këmbime valutore nga BKT Smart?

 

 

FONDI PENSIONIT

Si të hapësh një fond pensioni në BKT Smart?

 

Si të dërgosh fonde pensioni nëpërmjet BKT Smart?

 

Si të verifikosh të dhëna e fondit të pensionit dhe të shtosh shuma të reja në BKT Smart?

 

 

TË TJERA

Si të shikosh dhe shkarkosh pasqyrën e llogarisë në BKT Smart Biznes?