Lajmërime

Finance Central Europe në eventin “Top South East Europe Bank Rankings 2022” në përvjetorin e saj të 23, vlerëson CEO-n e bankës Z. Seyhan Pencablıgil dhe Bankën Kombëtare Tregtare me çmimet:
 
  • “Bankieri më i mirë në Shqipëri për vitin 2022’ – Z. Seyhan Pencablıgil, Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv, Banka Kombëtare Tregtare Sh.A, Tiranë, Shqipëri
  • ‘Banka më e mirë në Shqipëri për vitin 2022’ – Banka Kombëtare Tregtare Sh.A, Tiranë, Shqipëri
  • ‘Banka më e mirë në Shqipëri për sa i përket qëndrueshmërisë së aseteve për vitin 2022’ – Banka Kombëtare Tregtare Sh.A, Tiranë, Shqipëri
  • ‘Banka më e mirë në Shqipëri për sa i përket qëndrueshmërisë së kapitalit për vitin 2022’ – Banka Kombëtare Tregtare Sh.A, Tiranë, Shqipëri
  • ‘Banka më e mirë në Shqipëri për sa i përket Fitimit Para Taksave për vitin 2022’ – Banka Kombëtare Tregtare Sh.A, Tiranë, Shqipëri
  • ‘Banka më e mirë në Shqipëri për ROA (Kthimin nga Asetet) për vitin 2022’ – Banka Kombëtare Tregtare Sh.A, Tiranë, Shqipëri
  • ‘Banka më e mirë në Shqipëri për ROE (Kthimin nga Kapitali) për vitin 2022’ – Banka Kombëtare Tregtare Sh.A, Tiranë, Shqipëri

Lajmet e tjera

Banka Kombëtare Tregtare vlerësohet nga Global Finance si ‘’Banka më e mirë në Shqipëri për vitin 2024’’
Global Finance shpalli çmimet e saj për të 31-in vit radhazi për bankat më të mira në Evropën Qendrore dhe Lindore për vitin 2024.
Emea Finance vlerëson Bankën Kombëtare Tregtare për të trembëdhjetën herë me 4 çmime të rëndësishme
Banka Kombëtare Tregtare është vlerësuar si "Banka më e Mirë në Shqipëri" dhe "Banka më Novatore".
BKT feston rihapjen e degës historike në Durrës
Sot më datë 23 nëntor në qytetin e Durrësit u festua rihapja e degës historike të BKT në këtë qytet.