Informacion mbi thyerjet e Etikës

Informacion mbi thyerjet e Etikës

Për çdo informacion në lidhje me sjelljet joetike dhe të paligjshme, ju lutem na kontaktoni në:

ethicline@bkt.com.al