Klasik Paga

1. Llogari - Klasik Paga

 • Hapja falas
 • Mirëmbajta me 100 Lekë komision
 • Tërheqja në degë
  • për shuma mbi limitin e tërheqjes ditore ne ATM – pa shpenzim
  • për shuma deri në limitin e tërheqjes ditore ne ATM - 100 Lekë komision

*Në rastin e KLASIK PAGA, kalimi i pagave do të bëhet me komision, si rrjedhojë e marrëveshjes së institucionit me Drejtuesit të Grupit të Operacioneve dhe Marketingut Qëndror. Nëse klienti i Klasik Paga dëshiron të kalojë në SUPER PAGA, është e nevojshme që institucioni përkatës ku punon të bëjë marrëveshje me Bankën.

Siguruar nga ASD (Agjencia e Sigurimit të Depozitave) falas.

2. Kartë Debiti - BanKomaT

 • Maestro ose Visa Electron
 • Printim falas
 • Përdorim falas
 • Pagesa në POS falas
 • Pagesa në faqe interneti falas
 • Lidhje me 1 llogari kryesore + 3 llogari dytësore sipas dëshirës
 • Riprintim automatik i kartës / PIN-it falas
 

Veprimet me BanKomaT në ATM-të e BKT-së:

 • Tërheqje në LEK ose EUR falas
 • Verifikim dhe printim të gjendjes së Llogarisë dhe limitit të Paradhënies bankare falas
 • Verifikim dhe printim të veprimeve të fundit të llogarisë falas
 • Ndryshim PIN-i sipas dëshirës dhe falas
 • Rimbushje celulari falas
 • Transaksioni i pagesës së kartës së kreditit falas
 • Limit ditor për tërheqje deri në 75’000 LEK
 • Nr transaksionesh pa limit

3. Kartë Krediti - PRIMA

 • MasterCard ose Visa, Classic ose Gold
 • Limit deri në 3 paga bashkë me Paradhënien bankare (max. 1’000’000 LEK, 7’000 EUR përkundrejt kolateralit)
 • Printim falas
 • Komision mirëmbajtje 0 për vitin e 1-rë
 • Pagesa në POS falas
 • Pagesa në faqe interneti falas
 • Periudhë shlyerje deri në 40 ditë
 • Shumë minimale pagese 25%
 • Pagesë e plotë e faturës mujore me 0% interes
 • Riprintim automatik i kartës / PIN-it falas

Veprimet me PRIMA në POS-et e BKT-së:

 • Prima Këste: mundësi zgjedhje pagesë nga 2 deri në 12 këste. Marrëveshje me 0% interes.
 • Prima Extra: përfitim i bonuseve që shkojnë deri në 10% të blerjes.
 • Prima Falas: pjesëmarrje në llotari që përzgjedh 1 fitues çdo ditë

Veprimet me PRIMA në ATM-të e BKT-së:

 • Verifikim dhe printim i limiteve të kartës falas
 • Verifikim dhe printim i detyrimit të faturës së fundit falas
 • Tërheqje (paradhënie) deri në 10% të limitit
 • Ndryshim PIN-i sipas dëshirës dhe falas
 

4. Paradhënie Bankare (Overdraft)

 • Limit deri në 3 paga neto bashkë me Kartën e Kreditit (max. 500’000 LEK, 5’000 EUR, 5’000 USD)
 • Interes preferencial BTH+9% ose BTH+11%, Euribor+10%, Libor+13%
 • Aplikim falas
 • Disbursim falas
 • Transferim (blerje paradhënie bankare) nga banka të tjera me të njëjtat kushte
 • Nuk kërkohet garanci

5. Kredi individuale

 • Super Kredi
 • Kredi për Makinë
 • Kredi Konsumatore me Kolateral
 • Kredi për Rregullim Shtëpie
 • Kredi për Shtëpi pa Kolateral – Zero level
 • Kredi për Shtëpi/ Ndërtim Shtëpie
 • Kredi për Dyqan
 • Kredi me Peng Depozite
 • Kushte dhe terma preferenciale dhe konkuruese.
 • Transferim (blerje kredie) nga banka të tjera me kushte optimale.

6. Depozita

 • Depozita me Afat
 • Depozita Elastike
 • Depozita Rekord
 • Depozita Matrushka
 • Depozita Step UP

Siguruar nga ASD (Agjencia e Sigurimit të Depozitave) falas.

7. Depozita Fëmija Im

 • Pagesa periodike mujore nga llogaria e pagës
 • Interes mbi balancën ditore

Siguruar nga ASD (Agjensia e Sigurimit të Depozitave) falas.

 

8. Debitim Direkt (autorizim për pagesë automatike fature)

 • OSHEE
 • ALBtelecom
 • Telekom Albania
 • Vodafone
 • UKT
 • UKD
 • UKKO
 • UKV

Të gjitha pagesat e faturave në mënyrë automatike bëhen falas.

 

9. Pagesa

 • Faturash
 • Gjoba të Policisë Rrugore
 • Detyrime Doganore
 • Pagesa tarife shkollimi
 • Abonim Pay TV

Të gjitha këto pagesa bëhen falas nga dega “Internet” dhe BKT Smart.

 

10. Rimbushje Celulari (vetëm në degën “Internet”, BKT Smart dhe ATM)

 • Albtelecom
 • Telekom Albania
 • Vodafone

Të gjitha këto pagesa bëhen falas

 

11. Dega “Internet”

 • Rregjistrim nga faqja Web e BKT, falas
 • Përdorim falas
 • Shërbim 24 orë.

12. BKT Smart (aplikacion bankar)

 • Përdorim falas
 • Shërbim 24 orë.

13. Shërbim në Degë

 • 65 Degë në Shqipëri hapur nga e hëna në të premte, 08:30-15:00.
 • BKT ofron shërbim 7 ditë të javës ne oraret: 9:00–20:00 ditë jave, 09:00–16:00 të shtunë & 10:00 - 14:00 të dielë, në agjensinë brenda Qendrës Kristal dhe Qendrës Concord në Tiranë, dega Kastrioti brenda ambjenteve të Qendrës GOLD në Fier me shërbim gjithashtu ditën e shtunë 09:00-13:30.      
 • 1 Agjensi Doganore në Portin e Durrësit ofron shërbimin në 7 ditë të javës 09:00-16:30 ditë jave duke përfshirë dhe ditën e shtunë
 • 1 Forex në Aeroportin e Tiranës e hapur 7 ditë të javës 24 orë. 

14. Shërbim 24/7

 • 96 ATM në Shqipëri ku në pjesën më të madhe të tyre mund të depozitosh mjete monetare.
 • Internet Banking
 • BKT Smart (aplikacioni telefonik bankar)
 • Call Center