Veçoritë dhe përfitimet

Veçoritë dhe përfitimet

  • Mund të përdorësh Degën Internet 24 orë në 365 ditë.
  • Mund të logohesh në Degën Internet kudo ku ka linjë interneti dhe kompjuteri është i sigurtë.
  • Mund të kryesh transaksione bankare dhe pagesa duke kursyer kohë.
  • Nuk të duhet të paraqitesh në degë, të plotësoni aplikime ose formularë, ti mund ta përdorësh Degën Internet direkt nga faqja e internetit www.bkt.com.al.