Interesa dhe komisione

Komisionet për Tërheqje Cash

 • Tërheqje cash në ATM të BKT-së – 2% e shumës (min 500 ALL)
 • Tërheqje cash në ATM të bankave të tjera brenda vendit – 2% e shumës (min 500 ALL)
 • Tërheqje cash jashtë vendit në ATM jo të BKT – 3% shumës (min 500 ALL)
 • Kalim fondesh nga karta PRIMA në llogarinë tuaj nëpërmjet E-Banking – 2% e shumës (min 500 ALL)

Komisionet për Blerje

 • Blerje në POS të BKT-së – pa Pagesë
 • Blerje në POS jo të BKT-së (brenda dhe jashtë vendit) – pa pagesë
 • Blerje nëpërmjet MO/TO (telephone order/mail order) – pa pagesë
 • Blerje nëpërmjet Internetit – pa Pagesë

Komision për Verifikim Balance në ATM

 • Verifikim balance në ATM të BKT-së – pa pagesë
 

Komision për ndryshim PIN-i në ATM

 • Ndryshimi i PIN-it në ATM të BKT-së – pa pagesë
 • Ndryshimi i PIN-it në ATM të bankave të tjera – nuk ofrohet
 

Komisionet për Riprintim Karte / PIN-i

 • Riprintim automatik i kartës – pa pagesë
 • Riprintim automatik i PIN-it – pa pagesë
 • Riprintim me kërkese i kartës  + PIN-it– 900 ALL karta kryesore, 475 karta shtesë
 • Riprintim i PIN-it– 350 ALL karta kryesore, 175 ALL karta shtesë
 • Riprintim i PIN-it me sms – 200 ALL karta kryesore, 100 ALL karta shtesë

Komisionet Vjetore

 • Komision vjetor për vitin e parë të përdorimit - ZERO
 • Komision vjetor për vitet në vijim - 1,500 ALL dhe GOLD 3,000 ALL
 • Komision vjetor për kartat shtesë - 750 ALL dhe GOLD 1,500 ALL

Komisione te tjera

 • Komision për pagesë të vonuar  - 500 ALL
 • Komision për tejkalim limiti – 1500 ALL

Interesa

 • Interesi për tërheqje cash – 2.5% në muaj
 • Interesi për pagesën e vonuar – 5% në muaj (interesi standart + 3%)
 • Interesi standart i kreditit – 2% në muaj

Limite

 • Limiti i tërheqjes nga ATM – 10%
 • Limiti për blerjet në internet – (me kërkesë) deri në 100%
 • Tejkalim limiti – 10%
 • Pagesa minimale – 25%

Normat efektive të interesit për Kartat e Kreditit janë si më poshtë:

KARTE KREDITI ALL (%)
VISA Muaj Nominale F Nominale V NEI
0 - 12          24.00   26.82
MASTERCARD Muaj Nominale F Nominale V NEI
0 - 12          24.00   26.82
Këtu mund të aplikoni për kartë krediti BKT Prima