Ndarja Në Këste Në Çdo POS

Ndaj në këste veprimet e kryera në çdo POS!

Kartat e kreditit BKT Prima gjithmonë sjellin risi! Ju mund të ndani në këste veprimet që kryeni në çdo POS. Mjafton të kryeni blerjen dhe mbasi ajo të jetë e autorizuar, të zgjidhni fushatën se në sa këste dëshironi ta ndani blerjen.

Fushatat aktuale mund të gjenden duke u loguar në “Dega Internet” ose në aplikacionin “BKT Smart”, në menu-n Kartat e kreditit; Ndaj në këste. Për ndarje në këste do të konsiderohen veprimet e kryera në POS fizik, online sipas fushatave përkatëse:

  • Ndaj blerjen në 3 këste me 0% interes.
  • ​Ndaj blerjen në 4 këste me 3% komision.
  • Ndaj blerjen në 5 këste me 4% komision.
  • Ndaj blerjen në 6 këste me 6% komision.
  • Ndaj blerjen në 7 këste me 7% komision.
  • Ndaj blerjen në 8 këste me 8% komision.
  • Ndaj blerjen në 9 këste me 9% komision.
  • Ndaj blerjen në 10 këste me 10% komision.
  • Ndaj blerjen në 11 këste me 10% komision.
  • Ndaj blerjen në 12 këste me 10% komision.

Të vlefshme për ndarje në këste do të konsiderohen të gjitha veprimet e kryera në POS fizik dhe virtual të BKT-së dhe të bankave të tjera. (Për blerjet e kryera në POS e BKT, fushata “Ndaj blerjen në 3 këste me 0% interes” nuk mund të përdoret).

Që veprimet të ndahen në këste, sigurohuni që ato nuk kanë hyrë në pasqyrën e kartës së kreditit. Data e prerjes së pasqyrës për ciklin e parë është data 22 e çdo muaji dhe cikli i dytë është data 6 e çdo muaji. Nëse këto data qëllojnë ditë pushimi, atëhere shtyhet në datën pasardhëse.


Na ndiqni në - Webpage dhe në Social Media (Facebook & Instagram ) për fushatat më të fundit!

Kliko KËTU për të mësuar si mund të ndash në këste edhe pas blerjes së produktit.

Prima, karta e mundësive eXtra!