Fituesit 2020

Fituesit muaji Mars 2020

Lista e fituesve të muajit Mars 2020 për:
Çmimi  “Orë Smart”  për rimbushjet ALBtelecom 1. Bardhul Shehu
Çmimi “Celular XIAOMI” për transaksionet Depozitim Cash në ATM-të e BKT-së  2. Klienti nuk konfirmon publikimin e emrit në WEB

Fituesit muaji Prill 2020

Lista e 3 fituesve të muajit Prill 2020 për: 
Çmimi si klient Pagamarrës në BKT    1. Enkeleda Biqe
Çmimi për kryerjen e Top up dhe pagesa për TV  2. Bledar Harizaj
Çmim per pages te Faturës Automatike mujore për Albtelecom  3. Rediana Gjyli

Fituesit muaj Maj 2020

Lista e fituesve të muajit Maj 2020 për:
Çmimi iPhone 11, si përdorues i aplicacionit BKT Smart  1. Klienti nuk konfirmon publikimin e emrit në WEB
Çmimi për pagesë të Faturës Automatike utilitare mujore  2. Albjon Hodaj
Çmimi Tablet, si klient përdorues i një prej Paketave të BKT-së  3. Vladimir Miho

Fituesit muaji Korrik 2020:

Lista e fituesve të muajit Korrik 2020 për:
Çmimi “Orë Smart” për rimbushjet ALBtelecom 1. Orlando Tafili
Çmimi “Celular XIAOMI” për transaksionet Depozitim Cash në ATM-të e BKT-së 2. Agron Panci

Fituesit muaji Gusht 2020:

Lista e fituesve të muajit Gusht 2020 për:
Çmimi si klient Pagamarrës në BKT 1. Vilma Zela
Çmimi për kryerjen e Top up dhe pagesa për TV 2. Nertil Dushku
Çmim për pagesë të Faturës Automatike mujore për Albtelecom 3. Vasillaq Thimo

Fituesit muaj Shtator 2020

Lista e fituesve të muajit Shtator 2020 për:
Çmimi iPhone 11, si përdorues i aplicacionit BKT Smart 1. Astrit Lika
Çmimi për pagesë të Faturës Automatike utilitare mujore 2. Klienti nuk konfirmon publikimin e emrit në WEB
Çmimi Tablet, si klient përdorues i një prej Paketave të BKT-së 3. Altin Ribaj
 

Fituesit muaj Nentor 2020

Lista e fituesve të muajit Nëntor 2020 për:
Çmimi “Orë Smart” për rimbushjet ALBtelecom 1. Mirela Baholli
Çmimi “Celular XIAOMI” për transaksionet Depozitim Cash në ATM-të e BKT-së 2. Gëzim Gecaj

Fituesit muaj Dhjetor 2020

Lista e fituesve të muajit Dhjetor 2020 për:
Çmimi si klient Pagamarrës në BKT   1. Albert Cullufe
Çmimi për kryerjen e Top up dhe pagesa për TV 2. Gjergji Shurdi
Çmim per pagese te Faturës Automatike mujore për Albtelecom 3. Nazif Tivari 

Fituesit muaji Janar 2021

Lista e fituesve të muajit Janar 2021 për:
Çmimi iPhone 11, si përdorues i aplicacionit BKT Smart 1. ELIONA SHQALSI
Çmimi për pagesë të Faturës Automatike utilitare mujore 2. IZMIR HAXHIJA
Çmimi Tablet, si klient përdorues i një prej Paketave të BKT-së 3. ENDRIT LLENGA