Fituesit 2017

Fituesit muaji Janar 2017

Lista e 2 fituesve të muajit Janar 2017 per:
Tablet Samsung për rimbushje të numrit Eagle Mobile 1. Valmira Osmanaj
Kthimi i faturës së Debitimit Direkt 2. Ardian Bakalli

Fituesit muaji Shkurt 2017

Lista e 3 fituesve të muajit Shkurt 2017
Kthimi i komisionit te Transfertave Nderkombetare nepermjet e-banking ne Shumen 1.500 leke 1. Marco Francesko Pennesi
2. Alban Albert Lajthia
3. Jetmir Xhemal Alija

Fituesit muaji Mars 2017

Lista e 2 fituesve të muajit Mars 2017 për:
iPhone 7 për perdoruesit e BKT 1. Amarildo Shaholli
Smart TV + IPTV për pagamarresit 2. Sabina Lumanaj

Fituesit muaji Prill 2017

Lista e 2 fituesve të muajit Prill 2017 për:
Tablet për rimbushjet Eagle Mobile 1. Sheqere Selfaj
Kthimi i shumës së Debitimit Direkt 2. Ajete Rama
3. Vasil Zaho

Fituesit muaji Maj 2017

Lista e 3 fituesve të muajit Maj 2017 për:
Kthimi i komisionit te Transfertave Nderkombetare nepermjet e-banking ne Shumen 1.500 leke 1. Marco Francesko Pennesi
2. Shpendi Karamani
3. Alessandro Esposito

Fituesit muaji Qershor 2017

Lista e 2 fituesve të muajit Qershor 2017 për:
iPhone 7 për perdoruesit e BKT 1. Ditiona Frasheri
Smart TV + IPTV për pagamarresit 2. Donika Kacidhja

Fituesit muaji Korrik 2017

Lista e 2 fituesve të muajit Korrik 2017 për:
Tablet për rimbushjet Eagle Mobile 1. Aurel Murati
Kthimi i shumës së Debitimit Direkt 2. Juliana Gjinishi

Fituesit muaji Gusht 2017

Lista e 3 fituesve të muajit Gusht 2017 për:
Kthimi i komisionit te Transfertave Nderkombetare nepermjet e-banking ne Shumen 1.500 leke 1. Xhulio Margjini
2. Edlira Xhaferi
3. Elvi Myrto

Fituesit muaji Shtator 2017

Lista e 2 fituesve të muajit Shtator 2017 për:
iPhone 7 për perdoruesit e BKT Smart 1. Sadete Malja
Smart TV + IPTV për pagamarresit 2. Miranda Hysa

Fituesit muaji Tetor 2017

Lista e 2 fituesve të muajit Tetor 2017 për:
Tablet për rimbushjet Eagle mobile 1. Bora Kaci
Kthimi i shumes se debitimit direkt 2. Sabri Vrapi

Fituesit muaji Dhjetor 2017

Lista e 2 fituesve të muajit Dhjetor 2017 për:
iPhone 7 për perdoruesit e BKT Smart 1. Marjeta Ujkashi
Smart TV për pagamarresit 2. Ornela Gjoka