Fito Komisionin e Transfertës Ndërkombëtare

Fito Komisionin e Transfertës Ndërkombëtare

Transferta Online - Fito kreditimin e komisionit të paguar për Transfertat Ndërkombëtare

Ky cmim ofron “kreditimin” e komisionit të gjeneruar për transfertat Ndërkombëtare (deri në 1.500Lekë) të cilat kryera nëpërmjet

  1. E-banking

Bileta fituese do të perfitoëj kthimin e vlerës së komisionit të transfertës të ekzekutuar me sukses.

Të gjitha veprimet e vlefshme do të mblidhen brenda tre muajve (kalendarik), dhe nga biletat e gjeneruara nga këto transaksione do të përzgjidhet tre (3) fitues ne cdo 3 mujor respektivisht: Mars, Qershor, Shtator, Dhjetor 2017