Fito një "iPhone X"

Fito një “iPhone X”

Regjistrohu tani në aplikacionin bankar BKT Smart ose kryej të paktën 4 transaksione gjatë 4 muajve dhe automatikisht bëhesh pjesë e shorteut për të fituar 1 iPhone X.

Transaksionet pjesë e këtij çmimi do të jenë:

  1. Hyrja e parë në BKT Smart dhe/ose
  2. 4 ose më shumë transaksione gjatë 4 muajve nëpërmjet aplikacionit BKT Smart, të dedikuar për këtë qëllim me shumën minimale debituese 1,000 Lek/10 EUR, USD GBP, CAD, AUD, CHF.

 

Të gjithë klientët të cilët plotësojnë kriteret e mësipërme, duhet të jenë klient aktiv në ditën e fundit të përcaktuar për hedhjen e llotarisë dhe do të përfshihen në shorte. Listat e klientëve që plotesojnë kriteret do të mblidhen brenda 4 muajve (kalendarik), dhe nga biletat e gjeneruara do të përzgjidhen një (1) fitues në çdo 4 muaj respektivisht: Maj 19, Shtator 19 dhe Janar 2020.

Veprimet e kryera nga stafi i BKT-së do të përjashtohen nga ky çmim.

*Fituesit e aparateve iPhone X do të përjashtohen nga shorteu në vazhdim nëse e kanë fituar këtë çmim më parë (gjatë vitit në të cilin kryhet llotaria promocionale).