Fito nje "Orë Smart"

Fito një “Orë Smart”

Ky çmim ofrohet për rimbushjet e celularit të kryera për operatorin e telefonisë ALBtelecom nëpërmjet nje prej kanaleve të BKT:

  1. BKT- Smart Mobile Banking
  2. E-banking
  3. ATM

Çdo rimbushje që kryhet nëpërmjet këtyre kanaleve do të gjenerojë një "biletë" pjesëmarrëse në llotari. Të gjitha veprimet e vlefshme do të mblidhen brenda periudhës në të cilën është përcaktuar hedhja e llotarisë, dhe nga biletat e gjeneruara nga këto transaksione do të përzgjidhet një (1) fitues në çdo llotari të hedhur respektivisht: Mars 2019, Korrik 2019 dhe Nëntor 2019.

Veprimet e kryera nga stafi i BKT-së do të jenë pjesëmarrëse në llotari si të gjithë klientët e tjerë individ.

*Fituesit e çmimit Orë Smart do të përjashtohen nga shorteu në vazhdim nëse e kanë fituar këtë çmim më parë (gjatë vitit në të cilin kryhet llotaria promocionale).