Fito një "Tablet"

Fito një "Tablet"

Fito një Tablet -për klientët e paketave:

  1. Deposit Pack
  2. Easy Pack
  3. Activ Pack

Të gjithë klientët që plotësojnë kushtin për të qënë pjesë e paketave të mësipërme, për çdo llotari të hedhur (sipas datave të përcaktuara), do kenë mundësinë e pjesëmarrjes në shorteun për të përfituar çmimin e një Tablet. Nëse një klient ka qëne pjesë e njerës prej paketat më sipër, të paktën një herë gjatë periudhes së përcaktuar për hedhjen e llotarisë, do ti gjenerohet vetëm një biletë pjesëmarrëse.

Nga të gjitha biletat e gjeneruara gjatë periudhës së përcaktuar për hedhjen e llotarisë, do të përzgjidhet një klient fitues i çmimit për 1 Tablet respektivisht: Maj 2019, Shtator 2019 dhe Janar 2020.

* Fituesit e Tablet do të përjashtohen nga shorteu në vazhdim nëse e kanë fituar këtë çmim më parë (gjatë vitit në të cilin kryhet llotaria promocionale).