Çmimi Celuar Xiaomi

Fito një Celular Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Fito një Celular Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Për çdo transaksion të parë depozitim cash në ATM jo më pak se 1,000 LEKË/10 EUR do të gjenerohet një biletë pjesëmarrëse në lojë. Të gjitha veprimet e vlefshme do të mblidhen brenda periudhës që do të hidhet loja (sipas datave të përcaktuara), dhe nga biletat e gjeneruara nga këto transaksione do të përzgjidhen një (1) fitues për çdo lojë të hedhur.

Nga të gjitha biletat e gjeneruara gjatë periudhës së përcaktuar për hedhjen e lojës, do të përzgjidhet një klient fitues i çmimit për 1 ‘Celular Xiaomi Redmi Note 10 Pro’ respektivisht: Mars 2022, Korrik 2022 dhe Dhjetor  2022.

Klienti që do të shpallet fitues do të përfitojë çmimin “Celular Xiaomi Redmi Note 10 Pro”.

Veprimet e kryera nga stafi i BKT-së do të përjashtohen nga ky çmim.

* Fituesit e ‘Celular Xiaomi Redmi Note 10 Pro’ do të përjashtohen nga loja në vazhdim nëse e kanë fituar këtë çmim më parë (gjatë vitit në të cilin kryhet loja promocionale).