FITUESIT 2022

Fituesit muaji Mars 2022

Lista e fituesve të muajit Mars 2022 për:
Çmimi “iPhone 13” për klientët përdorues të aplikacionit BKT Smart 1. Maradona Coku
Çmimi “Celular Xiaomi Redmi Note 10 Pro” - për transaksionin e parë depozitim cash në ATM-të e BKT 2. Aldo Bershimi
Çmimi “Kthimi i vlerës të shumës së paguar për sigurimin në udhëtim” për klientët individë që kanë kryer një pagesë sigurimi në udhëtim në kanalet digjitale 3. Klesti Hoxha

Fituesit muaji Prill 2022

Lista e fituesve të muajit Prill 2022 për:
Çmim për klientët që janë ose bëhen pagamarrës në BKT 1. Elida Nelaj
Çmimi “Orë Smart GALAXY WATCH SAMSUNG” për kryerjen e Top up dhe pagesa për TV në kanalet digjitale 2. Mariglen Baxhaku

Fituesit muaji Maj 2022

Lista e fituesve të muajit Maj 2022 për:
Cmimi “Kthimi i vlerës të shumës deri në 10,000 Lekë” të pagesave për Faturat Automatike mujore, për klientet individ, të hapura gjatë vitit 2022 1. JAKUP DURAKAJ
Çmimi “Xiaomi Mi Electric Scooter Essential” për të gjitha pagesat e kryera ndaj doganës, drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, taksave të bashkisë Tiranë, edukimi dhe pagesa ndaj thesarit përmes kanaleve online 2. ALDO LECI
Çmimi “Laptop HP” për klientët e paketave:
 
•Deposit Pack
•Easy Pack
•Active Pack
•Loan Pack
•Salary Pack
3. TEUTA MANCELLARI

Fituesit muaji Korrik 2022

Lista e fituesve të muajit Korrik 2022 për:
Cmimi “Iphone 13” 1. SAJMIR KAZHANI
Çmimi “Celular Xiaomi Redmi Note 10 Pro” 2. ARTUR IBRAJ
Çmimi “Pagesa e një siguracioni TPL” 3. Omer Gokhan Kuyucu, EMANUEL NDRECA

Fituesit muaji Gusht 2022

Lista e fituesve të muajit Gusht 2022 për:
Çmimi “Kthim të vlerës të shumës së paguar për sigurimin në udhëtim në llogarinë e kursimit deri në vlerën e shumës max 10,000 Lekë” 1. EDMIR SHIMA
Çmimi “Orë Smart GALAXY WATCH SAMSUNG" 2. ARVIT BALLA
Çmimi për: "Klientët që janë ose bëhen pagamarrës në BKT” 3. JURGEN LILA

Fituesit muaji Shtator 2022

Lista e fituesve të muajit Shtator 2022 për:
Çmimi “Kthimi i vlerës të shumës deri në 10,000 Lekë” të pagesave për Faturat Automatike mujore, për klientet individ, të hapura gjatë vitit 2022. 1. ALION RROSHI
Çmimi “Laptop” 2. EROLDI BEGOLLI
Çmimi “Xiaomi Mi Electric Scooter Essential” 3. FATOS LASHI

Fituesit muaji Nëntor 2022

Lista e fituesve të muajit Nëntor 2022 për:
Çmimi“Iphone 13” 1. ALDENS KARRUKA
Çmimi “Pagesa e një siguracioni TPL” 2. KRESHNIK MILORI

Fituesit muaji Dhjetor 2022

Lista e fituesve të muajit Dhjetor 2022 për:
Çmimi “Celular Xiaomi Redmi Note 10 Pro” 1. Anonim
Çmim për: "Klientët që janë ose bëhen pagamarrës në BKT” 2. HANIFE ALBRAHIMI
Çmimi “Orë Smart GALAXY WATCH SAMSUNG” 3. IRA PAJA

Fituesit muaji Janar 2023

Lista e fituesve të muajit Janar 2023 për:
Çmimi “Kthimi i vlerës të shumës deri në 10,000 Lekë” të pagesave
për Faturat Automatike mujore, për klientet individ, të hapura gjatë vitit 2022.
1. SiLVER MATI
Çmimi “Kthim të vlerës të shumës së paguar për sigurimin në udhëtim në llogarinë e kursimit deri në vlerën e shumës max 10,000 Lekë” 2. ENERIK KAPLLANI
Çmimi “Laptop” 3. ADMIR SHKEMBI