Çmimi Laptop HP

Fito “Laptop HP”

Fito “Laptop HP”

Ky çmim ofrohet për klientët e paketave:

  1. Deposit Pack
  2. Easy Pack
  3. Active Pack
  4. Loan Pack
  5. Salary Pack

Të gjithë klientët që plotësojnë kushtin për të qenë pjesë e paketave të mësipërme, për çdo lojë të hedhur (sipas datave të përcaktuara), do kenë mundësinë e pjesëmarrjes në lojë për të përfituar çmimin e një Laptop HP. Nëse një klient ka qënë pjesë e njerës nga paketat më sipër, të paktën një herë gjatë periudhës së përcaktuar për hedhjen e lojës, do ti gjenerohet vetëm një biletë pjesëmarrëse.

Në rast se një klient do të jetë pjesë e dy paketave njëherësh, atëherë do ti gjenerohet vetëm një biletë pjesemarrëse.

Nga të gjitha biletat e gjeneruara gjatë periudhës së përcaktuar për hedhjen e lojës, do të përzgjidhet një klient fitues një (1) fitues për çdo lojë të hedhur, ne muajt Maj 2022, Shator 2022, Janar 2023.

* Fituesit e Laptop HP do të përjashtohen nga loja në vazhdim nëse e kanë fituar këtë çmim më parë (gjatë vitit në të cilin kryhet loja promocionale)