Çmimi Ora Smart

Fito një “Orë Smart”

Fito një “Orë Smart”

Ky çmim ofrohet për kryerjen e Top up dhe pagesa për TV

Pjesë e lojës do të jenë:

 1. Rimbushje të celularit sipas operatorëve që operojnë në treg si:
  • Albtelecom
  • Vodafone
  • One Telecommunications
 1. Pagesa të TV si:
  • Digitalb

Pagesat duhet të kryen nëpërmjet kanaleve si më poshtë që të konsiderohen pjesë e kësaj loje:

 1. Mobile Banking
 2. Dega Internet
 3. ATM

Çdo rimbushje apo pagesë për TV, që kryhet nëpërmjet këtyre kanaleve do të gjenerojë një "biletë" pjesëmarrëse në lojë. Të gjitha veprimet e vlefshme do të mblidhen brenda periudhës që do të hidhet loja (sipas datave të përcaktuara), dhe nga biletat e gjeneruara nga këto transaksione do të përzgjidhet një (1) fitues për çdo lojë të hedhur, ne muajt: Prill 2022, Gusht 2022, Dhjetor 2022.

Veprimet e kryera nga stafi i BKT-së do të jenë pjesëmarrëse si të gjithë klientët e tjerë individ.

* Fituesit e “Orë Smart” do të përjashtohen nga loja në vazhdim nëse e kanë fituar këtë çmim më parë (gjatë vitit në të cilin kryhet loja promocionale)